متن شعر نواهنگ محبوبه خدا

هيچ داني دختر خيرالبشر

از چه جاي حيدر آمد پشت در

ديد مولايش علي تنها شده

خانه اش محصور دشمن ها شده

بر دفاع شوهرش فردي نديد

بين آن نامردها مردي نديد

گفت بايد پيش امواج خطر

يار بهر يار خود گردد سپر

من که تنها دختر پيغمبرم

پشت اين در پيش مرگ حيدرم

فاطمه تنها طرفدار عليست

در هجوم دشمنان يار عليست

کپی لینک کوتاه
کپی شد!
https://fanaus.ir/?p=2151 کپی شد!
اشتراک گذاری: