متن شعر نواهنگ بهار من

امشب شب بی مادری حسین است

فردا خاک غم بر سر زینبین است

یا زهرا یا زهرا یا زهرا یا زهرا

امشب دور بستر مادر طفلان اند

فردا از جای خالی او گریان اند

یا زهرا یا زهرا یا زهرا یا زهرا

امشب علی می سازد بهر او تابوت

فردا رود آهش تا عالم ناهوت

امشب حسن گرید بر کوچه و سیلی

فردا مادر می رود با روی نیلی

یا زهرا یا زهرا یا زهرا یا زهرا

کپی لینک کوتاه
کپی شد!
https://fanaus.ir/?p=2173 کپی شد!
اشتراک گذاری: