متن شعر نواهنگ نگار آشنا

بیا نگار آشنا
شب غمم سحر نما
مرا به نوکری خود
شها تو مفتخر نما
ای گل وفا بیا
معدن سخا بیا
صاحب الزمان بیا

یابن الزهرا بیا بیا بیا بیا

تویی امید ما همه
قرار جان فاطمه
تویی همیشه در نظر
چه خشکیه عاریم ببر
اگر چه من مقصرم
عنایتی که مضطرم
بیا رسیده جان بر لب
به حق سید عرب

یابن الزهرا بیا بیا بیا بیا

تو که هر دم گره گشایی
به دل مضطرم شفایی
تو شفیعی به روز محشر
تو که آرام جان مایی
به یک عنایتی شها نصیب ما کنی لقا
تو شاهدی که خستگی
چها کند به مؤمنین

یابن الزهرا بیا بیا بیا بیا

در کوی تو به ملک جهانم نیاز نیست
با روی تو به باغ جهانم نیاز نیست
تنها نشان عاشق تو بی نشانی است
من عاشقم به نام و نشانم نیاز نیست

کپی لینک کوتاه
کپی شد!
https://fanaus.ir/?p=2264 کپی شد!
اشتراک گذاری: