متن سرود ماهوش

السلام علیک ایها المجتبی یابن رسول الله

قرص قمر به آسمان نشسته روی پرنیان

فرشته ها قدم زدن به سر سرای فرشیان

به گوش مردمان رسید نغمه ناز این اذان

که احمد از احد گرفت حُسن همه پیمبران

حسن رسیده از عطا به اهل بیت هل اتی

رسیده این نگین دُر به شَه سوار لا فتی

شفق دمیده بر زمین شکفته زرع باغ دین

آمده سبط اکبر از دست امیرمؤمنین

شده چراغ خانه ی فاطمه روشن از یقین

گفته به نقش صورتش خدا به ذاتش آفرین

یوسف مصر احمدی به انس و جن سرآمدی

به کرده های مردمان در این سرا تو شاهدی

به پادشاهی کرم یگانه ای و واحدی

به کلبه حقیر ما زمینیان خوش آمدی

صدای گرم مصطفی مدینه غرق در صفا

به نور خطبه میدهد به قلب مردگان شفا

حسن ز من من از حسن کند به عهد من وفا

کسی که با عزیز من روا ندارد او جفا

ولی چرا روا شده جفا به یار گمشده

چرا دوباره یک حسن در این مدینه گم شده

این صاحب یوم الفتح و ناشر رایة الهداة

کپی لینک کوتاه
کپی شد!
https://fanaus.ir/?p=2631 کپی شد!
اشتراک گذاری: