متن همخوانی درمان

ای یوسف زهرا
تویی امیر ویارم
تموم دنیامی خیلی تو رو دوست دارم
بدم می دونم من یه نوکر سربارم
ولی بدون آقا کسی رو جز تو ندارم
بیا نگاهی کن
به این گدای روسیاه
که رو زده به تو با کوله باری از گناه
بیا قسمت میدم تو دستمو بگیر
بیا و نگاهتو ازم نگیر
قسمت میدم به جان فاطمه
بیا تا گناهمو ندید بگیر
درمون همه دردای منی
من سائلتم آقای منی

کپی لینک کوتاه
کپی شد!
https://fanaus.ir/?p=2720 کپی شد!
اشتراک گذاری: