متن شعر نواهنگ دوست

هر کس کسی را دوست دارد

ما هم علی را دوست داریم

از عشق او ما دست بر نداریم

از بس که او را دوست داریم

جانم علی جان جانم علی جان

ما با تو هستیم در کنارت

جان ما بچه ها فدای جانت

با دشمنانت ما کودکانیم

قهر قهر قهر تا روز قیامت

یا علی علی مولا

شور و شعف را دوست داریم

شاه نجف را دوست داریم

با خانواده میریم زیارت

شهر نجف را دوست داریم

جانم علی جان جانم علی جان

هر کس کسی را دوست دارد

ما هم علی را دوست داریم

از عشق او ما دست بر نداریم

از بس که او را دوست داریم

جانم علی جان جانم علی جان

کپی لینک کوتاه
کپی شد!
https://fanaus.ir/?p=2946 کپی شد!
اشتراک گذاری: