متن شعر همخوانی مرد غدیر

علی علی

غیر از علی که خوانده محمد برادرش

غیر از علی که فاطمه بوده است همسرش

غیر از علی که داده خدا فتح خیبرش

غیر از علی که بوده نبی مدح گسترش

غیر از علی که زیر لوا هست محشرش

غیر از علی که زینب کبراست دخترش

غیر از علی که مادرش او را به کعبه زاد

غیر از علی که قاتل خود را پناه داد

علی علی

شیری که سر گرفت ز عمر دلیر کیست

میری که بود مونس فرد فقیر کیست

پیری که گشت همدم طفل صغیر کیست

مردی که دیو نفس به راه شد اسیر کیست

در بیشه شجاعت و غیرت شیر کیست

بر مسلمین به جان پیمبر امیر کیست

انصاف کو مروت و مردانگی کجاست

آیا لباس کعبه بر اندام بت رواست

علی علی

مولای اولیای خد کیست جز علی

گیرمنده لوای خدا کیست جز علی

دست گره گشای خدا کیست جز علی

مصداق هل اتی ی خدا کیست جز علی

ممدوح انما ی خدا کیست جز علی

روی خدا نمای خدا کیست جز علی

مرد نبرد خیبر و ننگ احد کجاست

حیدر کجا فراری جنگ احد کجا

علی علی

ناد علیا به هوای نجف

یاد حرم برده قرارم ز کف

حیدر کرار علیک السلام

عشق فقط حب علی والسلام

کپی لینک کوتاه
کپی شد!
https://fanaus.ir/?p=2955 کپی شد!
اشتراک گذاری: