متن نواهنگ حج خونین

خوشا آن کس که امشب در کنار کعبه جا دارد
به سر شور و به دل نور و به لب ذکر خدا دارد
همه در مکه جمع و کاروانی خارج از مکه
مه صحرا گرفته کیستی عزم کجا دارد
حسین آقا
آقا چه شد که حج شما نیمه کاره ماند
شب های شهر مکه چرا بی ستاره ماند
بار سفر مبند دلم شور می زند
گویا قیامت است ملک سور می زند
حسین
امیر کاروان فرزند زهرا با جوانانش
برای حج خون عزم دیار کربلا دارد
حرم را از حرم گردد با اهل حرم بیرون
اگر بیرون شود جان از تن حجاج جا دارد
حسین آقا
اینجا بمان که حرمت کعبه تویی حسین
آقا مرو که عزت کعبه تویی حسین
امیر کاروان فرزند زهرا با جوانانش
برای حج خون عزم دیار کربلا دارد
حسین

پیشنهاد:   همخوانی پابوس طوس - ویژه ولادت امام رضا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.