متن نواهنگ نیاز

اگرچه حقیرم لیاقت ندارم

پناهی جز این در به جانت ندارم

ز چشمت بیفتم به خواری می افتم

نگاهم بکن گرچه قیمت ندارم

اگر تو کنارم نباشی قیامت

امیدی برای شفاعت ندارم

دلم لک زده کربلا قسمتم کن

نیازی به غیر از زیارت ندارم

از آن دم که بر نیزه زد تکیه اش را

ز تنهایی اش جز خجالت ندارم

دو چشمم شده وقف غم های جدّت

به جز گریه کردن عبادت ندارم

حسین آرام جانم

حسین روح و روانم

کپی لینک کوتاه
کپی شد!
https://fanaus.ir/?p=3806 کپی شد!
اشتراک گذاری: