متن شعر نواهنگ وازینبا

ابتدای عاشقی روز و ماه و سالمو

از محرمت بگم باز کمه نمی دونم

از کدوم غمت بگم

توی نصف روز پیر شدی برات بمیرم

اسیر شدی برات بمیرم

تویی که زنده کردی قیام اهل بیتو

چه فاتحانه خوندی تو کوفه ما رأیتو

زمزمه ی بادصبا وازینبا وازینبا

ای تالی تلو مجتبی وازینبا وازینبا

تو کوه صبری مرحبا وازینبا وازینبا

یا زینب مولاتی یا زینب مولاتی یا زینب

ابتدای عاشقی امتداد کربلا

یا شریکة الحسین ای نماد کربلا

توی نصف روز پیر شدی برات بمیرم

اسیر شدی برات بمیرم

هلال نیزه ها و غم غروب محمل

سرت شکست و خونت به روی چوب محمل

به سوی شام و کوفه ام چه ظالمانه می برن

نمیروم ولی مرا به این بهانه میبرن

نمیروم ولی مرا به تازیانه می برن

یا زینب مولاتی یا زینب مولاتی یا زینب

چشم صاحب الزمان خون میباره از غم

روضه اسارت و قتلگاه و علقمه

توی نصف روز پیر شدی برات بمیرم

اسیر شدی برات بمیرم

روی لب تو انا الیه راجعونه

روی لب حسین تو چوب خیزرونه

به طمع گندم ری وازینبا وازینبا

سرها رَود بالای نی وازینبا وازینبا

ای وای از شام و بزم می وازینبا وازینبا

یا زینب مولاتی یا زینب مولاتی یا زینب

کپی لینک کوتاه
کپی شد!
https://fanaus.ir/?p=3851 کپی شد!
اشتراک گذاری: