متن نواهنگ گل باغ یاس

تو گل باغ یاسی و وارث عطر مادری

ای متجلی از رخت جلوۀ حسن داوری

غیر نبی به انبیا داده خدات برتری

هم به زمین امامت و هم به سمات، سروری

خلقت و طینتت همه فاطمی است و حیدری

محیط علم و معرفت یگانه گوهرش تویی

سپهر نور اگر دهد مه منورش تویی

ملک اگر ملک شده، امام و رهبرش تویی

سلام ما به سامره که سایه‌گسترش تویی

تو گل باغ یاسی و وارث عطر مادری

مظهر تکرار حسن مولا امام عسکری

تو چشمۀ علوم حق ز دَه یمِ ولایتی

تو حسن کردگار را جمال بی نهایتی

تو برتر از حدیثی و تو فرق هر روایتی

تو مظهر حقیقتی، تو مشعل هدایتی

در آسمان معرفت شمس تویی، قمر تویی

تمام نخل علم را ریشه تویی، ثمر تویی

بحار نور را همه صدف تویی، گهر تویی

شب سیاه هجر را صبح تویی، سحر تویی

تو گل باغ یاسی و وارث عطر مادری

مظهر تکرار حسن مولا امام عسکری

کپی لینک کوتاه
کپی شد!
https://fanaus.ir/?p=5332 کپی شد!
اشتراک گذاری: