متن نواهنگ نمیشه باورم

خونه دل گیر و غم گرفته
پاشو مادر چرا بی صدایی
تا نشسته نمازت رو خوندی
باورم شد رسیده جدایی
خیلی بی طاقتی واسه رفتن
ذکر وا غربتا است رو لب من
چی سرت آمده یاس حیدر
من بمیرم برای تو مادر
نه نمیشه باورم که سمت مادرم
نامحرما حجوم آوردن
نه حسن به من بگو گوشواره هاش کو
حسن میگه کاشکی می مردم

کپی لینک کوتاه
کپی شد!
https://fanaus.ir/?p=5431 کپی شد!
اشتراک گذاری: