متن نواهنگ وقت گرفتاری

السلام علی المعذب فی قعر السجون

زائر حرمت با قلب خون

میشه روضه خون

السلام علی المعذب فی قعر السجون

بمیرم برا زخمای زنجیر تنت

بمیرم چقده تازیونه زدنت

وقت گرفتاری فقط اسم تو رو صدا می کنم

وقتی میام تو حرمت یاد امام رضا می کنم

یا باب الحوائج آقام

یا موسی بن جعفر آقام

ای وای بر اسیری کز یاد رفته باشد

کپی لینک کوتاه
کپی شد!
https://fanaus.ir/?p=5547 کپی شد!
اشتراک گذاری: