متن نواهنگ شرم دارم

شرم دارم که کنم پیش تو رازی ابراز

چه بگویم که تو خود با خبری از هر راز

دلم تنگه برات بازم کرده هوات

آقام جون به فدات بیا یابن الحسن

بیا بیا بیا بیا

ما گداییم و تو را بنده نوازی عادت

چون خداوند که پیوسته بود بنده نواز

چه کنم تا به سر کوی تو پرواز کنم

صید بسمل شده را نیست توان پرواز

دلم تنگه برات بازم کرده هوات

آقام جون به فدات بیا یابن الحسن

بیا بیا بیا بیا

لحظه ای گر بپذیری که گدای تو شوم

تا صف حشر به شاهان جهان آرم ناز

کپی لینک کوتاه
کپی شد!
https://fanaus.ir/?p=5593 کپی شد!
اشتراک گذاری: