متن نواهنگ یا اباصالح بیا بیا

یااباصالح بیا بیا

یا ابن الحسن

و الضحی نور رخساره ات

آسمان گرم نظاره ات

مطاف حوراء گهواره ات

دل هر عاشق آواره ات

دیوانه رویت منم سرگشته کویت منم

یااباصالح بیا بیا

یاابن الحسن

آیینه رخسار نبی

تو نور چشمان حیدری

مظهر جود و سخاوتی

معنی خوبی و رحمتی

بر کل غم ها خاتمه

ای نور چشم فاطمه

یا اباصالح بیا بیا

یا ابن الحسن

گردیده مایل دلم به تو

نادیده دادم دلم به تو

زانو زده دل به راه تو

تا ببیند روی ماه تو

چشمی به من بنما عطا

تا بنگرم روی تو را

کپی لینک کوتاه
کپی شد!
https://fanaus.ir/?p=5597 کپی شد!
اشتراک گذاری: