جستجو کردن
برنامه نردبان انسانیت

برچسب: برنامه نردبان انسانیت

 

برنامه نردبان انسانیت، ویژه برنامه ماه مبارک رمضان است که در سال 1401 اجرا شده است. کارشناس این برنامه حجت الاسلام محمدرضا خانی می باشد که بیان آیات بیانگر صفات انسانی پرداخته است.

قسمت۲۶ برنامه «نردبان انسانیت»: بیان آیات بیانگر صفات انسانی

قسمت۲۵ برنامه «نردبان انسانیت»: بیان آیات بیانگر صفات انسانی

قسمت۲۴ برنامه «نردبان انسانیت»: بیان آیات بیانگر صفات انسانی

قسمت۲۳ برنامه «نردبان انسانیت»: بیان آیات بیانگر صفات انسانی

قسمت۲۲ برنامه «نردبان انسانیت»: بیان آیات بیانگر صفات انسانی

قسمت۲۱ برنامه «نردبان انسانیت»: بیان آیات بیانگر صفات انسانی

قسمت۲۰ برنامه «نردبان انسانیت»: بیان آیات بیانگر صفات انسانی

قسمت۱۹ برنامه «نردبان انسانیت»: بیان آیات بیانگر صفات انسانی

قسمت۱۸ برنامه «نردبان انسانیت»: بیان آیات بیانگر صفات انسانی

قسمت۱۷ برنامه «نردبان انسانیت»: بیان آیات بیانگر صفات انسانی

قسمت۱۶ برنامه «نردبان انسانیت»: بیان آیات بیانگر صفات انسانی

قسمت۱۵ برنامه «نردبان انسانیت»: بیان آیات بیانگر صفات انسانی

قسمت۱۴ برنامه «نردبان انسانیت»: بیان آیات بیانگر صفات انسانی

قسمت۱۳ برنامه «نردبان انسانیت»: بیان آیات بیانگر صفات انسانی

قسمت۱۲ برنامه «نردبان انسانیت»: بیان آیات بیانگر صفات انسانی

لطفاً سؤال خود را از بخش نظرات نوشته ها ارسال بفرمایید، در این بخش قابلیت پاسخگویی وجود ندارد.

اشکال و نظری درباره سایت دارید؟