جستجو کردن

دسته بندی: دوره های علمی

در این دسته، دوره های آموزشی علمی قرار گرفته است. در این دوره ها مطالب علمی و پژوهشی خاص آموزش داده شده یا مطالعات سلسله ای انجام می گردد.

دوره حدیث خوانی حکمتهای نهج البلاغه

دوره حدیث خوانی حکمت های نهج البلاغه

در این دوره آموزشی، حکمت های و سخنان حکمت آمیز امیرالمؤمنین در کتاب شریف نهج البلاغه مطالعه و برخی نکات و توضیحات پیرامون آن بیان می گردد.
دوره بررسی ادله قرآنی نظریه عدالت صحابه اهل تسنن

دوره بررسی ادله قرآنی نظریه عدالت صحابه

در این دوره، نظریه عدالت صحابه که پایه و اساس مذهب اهل تسنن است بیان شده و دلایل و احتجاجات قرآنی آن تحلیل و بررسی گریده است.
دوره حدیث خوانی کتاب اصول کافی

دوره حدیث خوانی کتاب شریف اصول کافی

در این دوره به حدیث خوانی و مطالعه روایات کتاب کافی اثر مؤلف گرانقدر مرحوم کلینی پرداخته شده و توضیحات و نکات کلمات اهل بیت بیان گردیده است.
لطفاً سؤال خود را از بخش نظرات نوشته ها ارسال بفرمایید، در این بخش قابلیت پاسخگویی وجود ندارد.

اشکال و نظری درباره سایت دارید؟