جستجو کردن

برچسب: برنامه ندای قرآن

برنامه ندای قرآن در رمضان 1400 تهیه شده و توسط حجت الاسلام محمدرضا خانی اجرا گردیده و به بیان و توضیح آیات خطابی قرآن مانند آیات یا ایها الذین آمنوا و… پرداخته است.

قسمت۱۲ برنامه «ندای قرآن»: بیان آیات خطابی قرآن

قسمت۱۱ برنامه «ندای قرآن»: بیان آیات خطابی قرآن

قسمت۱۰ برنامه «ندای قرآن»: بیان آیات خطابی قرآن

قسمت۹ برنامه «ندای قرآن»: بیان آیات خطابی قرآن

قسمت۸ برنامه «ندای قرآن»: بیان آیات خطابی قرآن

قسمت۷ برنامه «ندای قرآن»: بیان آیات خطابی قرآن

قسمت۶ برنامه «ندای قرآن»: بیان آیات خطابی قرآن

قسمت۵ برنامه «ندای قرآن»: بیان آیات خطابی قرآن

قسمت۴ برنامه «ندای قرآن»: بیان آیات خطابی قرآن

قسمت۳ برنامه «ندای قرآن»: بیان آیات خطابی قرآن

قسمت۲ برنامه «ندای قرآن»: بیان آیات خطابی قرآن

قسمت۱ برنامه «ندای قرآن»: بیان آیات خطابی قرآن

به کمک شما احتیاج داریم!

برای راه اندازی سایت ویژه کودک و نوجوان