جستجو کردن

دسته بندی: دوره های مهارتی

در این دسته، دوره های آموزشی مهارتی قرار گرفته است. در این دوره ها، مهارت های بسیاری که در مسیر تحقیق و پژوهش مورد نیاز می باشد آموزش داده شده است.

آموزش نرم افزار جامع الأحادیث

دوره آموزش نرم افزار جامع الأحادیث نور ۳.۵

در این دوره آموزشی به معرفی و آموزش نصب و کار با نرم افزار جامع الأحادیث شیعه پرداخته می شود و روش استفاده از قابلیت های پژوهشی متنوع آن آموزش داده می شود.
آموزش نرم افزار آفیس ورد فانوس سعادت

دوره آموزش نرم افزار آفیس ورد Office Word

در این دوره، آموزش دانلود، نصب، فعالسازی و همچنین فارسی سازی نرم افزار واژه پرداز ورد داده می شود. در ادامه نیز بخش های مختلف نرم افزار آموزش داده می شود.
لطفاً سؤال خود را از بخش نظرات نوشته ها ارسال بفرمایید، در این بخش قابلیت پاسخگویی وجود ندارد.

اشکال و نظری درباره سایت دارید؟